logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร

The regional Treasury Office Phichit

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร

The regional Treasury Office Phichit

เหรียญที่ระลึก 160 ปี โครงกษาปณ์ไทย