logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมงานโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ร่วมอุดหนุนสินค้ากลุ่มเกษตรกรชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดพิจิตร

      สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมงานโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ร่วมอุดหนุนสินค้ากลุ่มเกษตรกรชุมชน
ผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดพิจิตร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ.30
ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

22 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  1 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น (Applicetion) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ "TRD SM...
  16 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง