logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพิจิตร (ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
1. ประกาศฯ เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน.pdf 332 KB 8
2. ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) 189 KB 16
3. ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 166 KB 15
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินที่ดิน 388 KB 19
ประกาศ เรื่อง การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ 608 KB 3
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน 708 KB 4
30 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 200 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค...
  15 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์...
  6 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห...
  24 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง