logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ขอเชิญร่วมงานโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ " ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

               สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ขอเชิญร่วมงานโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ” ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมอุดหนุนสินค้ากลุ่มเกษตรกรชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดพิจิตรบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ.30 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

อัลบั้มภาพ

18 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  29 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย...
  27 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...
  21 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง