logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ได้ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทำแผนที่ประกอบราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2564-2567

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ได้ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา การปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทำแผนที่ประกอบราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2564-2567
และการจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) รอบบัญชี พ.ศ. 2564-2567 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

อัลบั้มภาพ

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานธนารักษ์พื้นท...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • วันที่ 24 มิ.ย. 2563 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นท...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที...
  17 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง