logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

                   ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร  เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
ตามนโยบายที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตรวจราชการในพื้นที่และมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

อัลบั้มภาพ

11 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมงาน...
  9 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดโครงการ“เปลี่ยน...
  25 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมการป...
  24 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง