logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

                    ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
    ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก
    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมทั้งลงพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน
    ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ.13 (บางส่วน) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

อัลบั้มภาพ

5 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมงาน...
  9 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดโครงการ“เปลี่ยน...
  25 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมการป...
  24 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง