logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ "

         ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ได้จัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ” ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมอุดหนุนสินค้ากลุ่มเกษตรกรชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดพิจิตรบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ.30 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

อัลบั้มภาพ

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ได้ประชุมคณะอนุกรรมการปร...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • วันที่ 24 มิ.ย. 2563 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นท...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที...
  17 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง